در صورت هر گونه مشکل می توانید با روابط عمومی اداره کل تماس بگیرید

همکار محترم به دلیل مشکل در سرور امکان شرکت در انتخابات فعلا میسر نیست . بعد از رفع مشکل اطلاع رسانی خواهد شد