Skip to main content

سایت درازنو بلندترین سایت پروازی خاورمیانه

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

این پرواز در روز ۹۱۰۵۲۷ از سایت درازنو کردکوی برفراز جنگلهای استان گلستان توسط حمید ترابی شازند بازنه انجام و تهیه شده است.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است