Skip to main content

قوشمه نوازی در گالیکش

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

قوشمه نوازی در گالیکش قشمه یکی از سازهای برونی است که توسط عاشق‌ها نواخته می‌شود.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است