Skip to main content

امام زاده نور (امام زاده اسحاق)

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

امامزاده نور (امامزاده اسحاق) گرگان در محله سرچشمه گرگان در بخش مرکزی گرگان واقع است. امامزاده اسحاق بن موسی بن جعفر یکی از مفاخر معنوی و روحانی شهر گرگان محسوب می شود

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است