Skip to main content

ثبت لحظه ای تاریخی از خشک شدن

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

ثبت لحظه ای تاریخی از خشک شدن " دیو چشمه " فارسیان ./گالیکش دیو چشمه در مواقعی خاص به طور ناگهانی کاملا خشک می شود و بعد از چند دقیقه دوباره می جوشد . دیو چشمه به اندازه بسیاری از رودخانه ها در برخی استانها آب دارد.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است