Skip to main content

قرق حیدر/مرتعی زیبا در پاکندس/فارسیان/گالیکش

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

منطقه پاکندس مكاني براي ديدن بديع ترين زيبايي هاي خالق يكتا و ناب ترين مناظر كوهستاني گالیکش است.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است