Skip to main content

نمایی زیبا از بالای شهر گالیکش

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

این کلیپ کوتاهی از قسمت کاجستان یا بام شهر از شهر گالیکش گرفته شده است که در آن نیلکوه نیز خودنمایی میکند.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است