Skip to main content

عروس وامنان-آزادشهر

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

مزرعه زعفران وامنان-شهرستان آزادشهر_اقتصاد شهرستان آزادشهر را متحول می سازد. روستای وامنان یکی از روستاهای بخش چشمهساران از توابع شهرستان آزادشهر واقع در استان گلستان میباشد. از لحاظ موقعیت جغرافیایی در شمال شرق استان گلستان قرار دارد که از اطراف آن به جنگل منتهی میشود. روستای وامنان دارای آب وهوای معتدل کوهستانی میباشد، در تابستان دارای آب¬وهوای معتدل و زمستان سرد را دارا میباشد.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است