Skip to main content

غار حمام خدایی پنو/گالیکش

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

غار حمام خدایی پنو/گالیکش غار حمام خدایی در ارتفاع 1050 متری از سطح دریا قرار دارد و دارای یک دهانه می‌باشد. در شرق روستای پنو و در کنار راه فرعی روستای پنو به دوزین، دهانه بزرگ این غار به خوبی در کنار دره کم عمقی که اهالی محل به آن اریبی می‌گویند، مشخص می‌باشد. روستای پنو یکی از روستاهای گالیکش می‌باشد.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است