Skip to main content

حمام فارسیان/گالیکش

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

حمام فارسیان حاصل کار دوران پهلوی اول بوده و قبل از انقلاب نیز توسط مرحوم استا حاجی باز سازی گردید . حمام خزانه ای که با طاقهایی زیبا و از ملات ساروج ساخته شده است. این بنا در حال تخریب است اخیرا دوستان دستور فرموده اند که درب حمام و البته سر درب آن کنده و از آجرهای آن در ساخت مسجد استفاده شود. که این کار و فکر بسیار خطرناک و غیر فرهنگی است

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است