Skip to main content

جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کردکوی

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

جشنواره بازی های محلی شهرستان کردکوی در 25 اسفند ماه سال 94 به مدت 3 روز در شهرستان کردکوی برگزار شد.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است