Skip to main content

مجموعه سوارکاری گنبدکاووس در دهه پنجاه

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

سوارکاری و اسبدوانی در ترکمن صحرا و ایران دهه پنجاه. مسابقات اسبدوانی در مجموعه گنبدکاووس در سالهای ابتدایی دهه پنجاه به تصویر کشیده شده است

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است