Skip to main content

شیرینى سنتى سیستان _ چلبک( اقوام گنبدکاووس)

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

این نان مخصوص منطقه سیستان است. در تهیه آن از آرد سفید استفاده می شود و پس از سرخ شدن در روغن روی آن پودر قند ریخته می شود. دایره ای تقریبا به قطر 20 سانتی متر و ضخامت یک سانتی متر است. برای صبحانه و عصرانه مناسب است. بهتر است قبل از استفاده این نان ها را گرم کنید.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است