Skip to main content

اجرای ذکر خنجر در کنار میراث جهانی گنبدقابوس

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

ذِکرِ خَنجَر یک نوع نمایش هنری رایج در بین ترکمنهاست. این رقص که به طور دسته‌جمعی و با لباس سنتی و خنجر بر کمر صورت می‌گیرد، حالتی ذکر گونه دارد و برداشتی است عارفانه از حالت و جذبه صوفیان.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است