Skip to main content

زنبور داری در علی آبادکتول

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

شهرستان علی آبادکتول با داشتن بیش از ۱۲ هزار کلنی زنبور عسل و ۲۸۰ زنبور دار امسال بیش از ۱۸۰ تن عسل تولید می کند که از این حیث مقام سوم تولید عسل در استان را داراست.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است