Skip to main content

حمام ایلخانی (عروج)

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

حمام اروج از جمله آثار تاریخی رامیان است که در اوایل حکومت مظفرالدین شاه قاجار احداث شد

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است