7
آشنایی با خراطی
خراطی چوب یکی از صنایع دستی سنتی ایران است که از زمان های قدیم دراین مرزوبوم رواج داشته وبه طور معمول در مناطقی از کشور که چوب در آنجا بیشتر یافت می شود رایج است.خراطی ساختن اشیاء از چوب است که سابقه ای بسیار طولانی دارد.

خراطی چوب یکی از صنایع دستی سنتی ایران است که از زمان های قدیم دراین مرزوبوم رواج داشته وبه طور معمول در مناطقی از کشور که چوب در آنجا بیشتر یافت می شود رایج است.خراطی ساختن اشیاء از چوب است که سابقه ای بسیار طولانی دارد.

هنر خراطی از تراش وشکل بخشیدن به چوب در اثر حرکت دورانی توسط ابزار و وسایل مختلف است.

در این هنر  اشیاء به صورت متقارن ساخته می شود اغلب از چوب های سخت واندکی مرطوب برای این کار استفاده می  شود زیرا این چوب ها شکل خود را بهتر حفظ می کنند و رنگ وجلا را بهتر بخود می گیرند.هرچه چوب فشرده تر ومحکم تر باشد می توان به کارهای  ظریف تر پرداخت وهمچنین دوام آن بیشتر است.یک نمونه ازانواع چوب خراطی می توان به چوب سپیدار اشاره کرد.

ابزار وتجهیزات که هنرمند برای خلق یک اثر به آنها نیاز دارد:

تیشه،انواع مغار،سوهان ،چاقو ،چکش ،اره ،انبر دست ،مته دستی

 

 

 

گلستان گردی
لطفا بر روی نقشه بالا کلیک نمایید
جاذبه های گردشگری
نقشه گلستان
نقشه گلستان
سایر سایت های اداره
تابلوی اعلانات
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد