نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

  |     |   0دیدگاه

حضور دکتر صادقلو استاندار سابق استان گلستان در سومین شب برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام استان گلستان در شهرستان گنبد کاووس

دکتر صادقلو استاندار سابق استان گلستان در سومین شب برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام استان گلستان در شهرستان گنبد کاووس حضور یافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه