نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

دبیر جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ؛

  |     |   0دیدگاه

دبیر جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ؛

استان گلستان مهد اقوام و فرهنگ ها

دبیرجشنواره بین المللی فرهنگ اقوام گفت: در حال حاضر 22 هزار نفر گلستانی در رشته صنایع دستی فعالیت دارند که منبع درآمد و اشتغال 8 هزار نفر از این صنعت است.

به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان؛ احمد گلچین دبیرجشنواره بین المللی فرهنگ اقوام گفت: حضور فرهنگ ها و صنایع دستی اصیل علاوه بر ارتقا گردشگری استان، گلستان را بعنوان مهد اقوام و فرهنگ ها نمایانده است.

 

وی افزود: در حال حاضر 22 هزار نفر گلستانی در رشته صنایع دستی فعالیت دارند که منبع درآمد و اشتغال 8 هزار نفر از این صنعت است.


احمد گلچین اضهار داشت:  یکی از اهداف برگزاری جشنواره بین المللی در گلستان،ترغیب بخش صنایع دستی برای معرفی صنعت خود و بدست آوردن بازار کسب و کار مناسب است.


وی افزود: در این چندسال برگزاری جشنواره،رونق کسب و کار این صنعت بسیار خوب شده و مشتریانی به صورت مستمر از دیگر استان ها برای خرید صنایع دستی گلستان جذب شدند.


دبیر جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام گلستان بیان داشت: حضور سفرا و کاردارها برای جذب سرمایه گذاری در گلستان است. به همین منظور در کنار حضور سفرا در جشنواره برنامه ریزی هایی صورت گرفته تا نشست هایی با اتاق بازرگانی برگزار شود و از مکان های مختلف بازدید کنند.


وی ادامه داد: در حخصوص حضور گروه های موسیقی و آیینی،مکاتباتی با اداره کل میراث فرهنگی تمامی استان ها صورت گرفت تا منتخبین گروه های موسیقی هر استان در این جشنواره پیدا کنند. برپایی سیاه چادرها نیز با هماهنگی بزرگان قوم های مختلف بوده تا سران طوایف در این جشنواره برای بیان آداب و رسوم قوم خود حضور یابند.


گلچین گفت: این جشنواره در حال حاضر پایلوت کشوری است و تلاش داریم تا این جشنواره تداوم داشته تا گلستان با این جشنواره بهتر معرفی شود.

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه