نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

  |     |   0دیدگاه

سوغات مشهور ایران زمین ره آورد برپایی جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام

در بخش سوغات دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام شهر گرگان، سوغاتی های رنگارنگ سراسر کشور مورد استقال مردم خوش ذوق گلستانی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان؛ به هر شهر و دیاری که قدم بگذارید دنیای از سوغاتی های خوشمزه را پیش چشم خود خواهید دید که هریک نشانگر گوشه ای از فرهنگ آن مرز و بوم هستند که بخشی از این سوغاتی ها دریازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام در شهرستان گنبد کاووس توسط اقوامی از سراسر کشور برای علاقمندان ارایه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه