نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

نائب رئیس دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام:

  |     |   0دیدگاه

نائب رئیس دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام:

پایه اقتصاد روستا بر محور اقامتگاه بوم گردی است

احمد تجری معاون گردشگری استان و نائب رئیس دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام گفت: پایه اقتصاد روستا بر محور اقامتگاه بوم گردی است

به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان؛ احمد تجری معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: اقامتگاه های روستایی بهترین عامل در رونق اقتصادی روستاها است. 


وی اظهارداشت: یکی از حوزه های تاثیرگذار در اقتصاد روستاها،اقامتگاه های بوم گردی است. زمانی که گردشگر در روستا اقامت و توقف کند با صنایع دستی و دیگر ظرفیت های موجود آشنا می شود. 


تجری افزود: تلاش داریم تا این ظرفیت را برای اشتغال پایدار در روستا فراهم کنیم. 


معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گلستان بیان داشت: یکی از اهداف جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام،معرفی ظرفیت صنایع دستی استان است که خوشبختانه با انعکاس و پوشش خبری خبرنگاران در سال های گذشته به خوبی معرفی شده است.ما شاهد رشد میزان فروش صنایع دستی در این جشنواره ها هستیم. 


وی ادامه داد: استان گلستان به دلیل تنوع اقوام دارای صنایع دستی مختلفی است و هدف ما در جشنواره معرفی ظرفیت های اقوام مختلف و صنعت های آنها در کنار هم برای وحدت و همدلی بیشتر است.

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه