نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

در آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام در شهرستان گنبد کاووس:

  |     |   0دیدگاه

در آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام در شهرستان گنبد کاووس:

از دست اندرکاران برگزاری یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام در استان گلستان تقدیر شد.

در آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام در شهرستان گنبد کاووس از دست اندرکاران برگزاری یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام در استان گلستان تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری  استان گلستان در آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام که با حضور کریمی معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبد کاووس، نصیبی مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری  گلستان، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و جمعی از مسوولین استانی و شهرستانی و همچنین مردم فرهنگ دوست گنبد کاووس  در شهرستان برگزار شد از دست اندر کاران برگزاری باشکوه جشنواره یازدهم تقدیر شد.

این تقدیر به پاس زحمات متعهدانه و دلسوزانه دست اندر کاران برگزاری جشنواره یازدهم در دو شهرستان گرگان و گنبد کاووس توسط کریمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان گنبد کاووس و همچنین مهندس کریمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان با اهدا لوح سپاس صورت گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه