نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

دبیر یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام:

  |     |   0دیدگاه

دبیر یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام:

استقبال بی نظیر و متفاوت مردم از جشنواره یازدهم در دو شهرستان گرگان و گنبد کاووس نشان از شایستگی استان گلستان در برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی اقوام در استان و کشور است.

احمد گلچین دبیر یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام گفت: استقبال بی نظیر و متفاوت مردم از جشنواره یازدهم در دو شهرستان گرگان و گنبد کاووس نشان از شایستگی استان گلستان در برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی اقوام در استان و کشور است.

به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان احمد گلچین دبیر یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام و رییس روابط عمومی وامور فرهنگی این اداره کل گفت: استقبال بی نظیر و متفاوت مردم ازدوره یازدهم جشنواره فرهنگ اقوام در دو شهرستان گرگان و گنبد کاووس   نشان از شایستگی گلستان در برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی اقوام در استان و کشور است.

او ادامه داد: استقبال خیره کننده مردم شریف استان از جشنواره باعث دلگرمی کارکنان این اداره کل شده است که در سالهای آینده بتوانند برنامه های متنوع و با جذابیت های بیشتری برای مردم استان گلستان رقم بزنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه