نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و رییس کارگروه گردشگری استان گلستان:

  |     |   0دیدگاه

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و رییس کارگروه گردشگری استان گلستان:

جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام در گلستان حرکت به سوی ایجاد زیرساخت های توسعه پایدار استان

رضا مروتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و رییس کارگروه گردشگری استان گلستان: برگزاری یازده دوره جشنواره فرهنگ اقوام در واقع حرکت به سوی ایجاد زیرساخت های توسعه پایدار استان است.

به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان رضا مروتی با بیان اینکه در این استان مناطق و منابع غنی فراوانی وجود دارد، افزود: موقعیت ها و پتانسیل های فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی، اقلیمی و ... در استان وجود دارد که باید آنها را تبدیل به بالقوه نماییم،
چراکه ما بر اساس اسنادبا لادستی ملی و استانی ،توسعه همه جانبه و پایدار استان را آرزوی خود دانسته و نسبت به آن همت گمارده ایم .
به گفته او، با برنامه ریزی مناسب وبسط و گسترش ظرفیت های بالقوه گردشگری و ارتقای امنیت پایدار کشوردر دولت تدبیروامید،نگرش مثبتی برای گردشگران ایجاد شده که درهمین راستا،مسوولین ارشد استان ،توسعه حوزه های سه گانه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری را به عنوان معبری معتبرو مهم برای جذب هر چه بیشترگردشگران داخلی وخارجی دنبال می کنند .
رییس کارگروه گردشگری همچنین یادآورشد :جشنواره فرهنگ اقوام می تواند در عین حال که توجه اقشارمختلف گردشگران داخلی وخارجی را جلب و جذب نماید ، به جلب سرمایه گذاران ایرانی و خارجی به استان نیز کمک نمایند .
او تصریح کرد : فرهنگ ما باید دررابطه با پذیرایی هرچه بهترگردشگران ارتقا یابد تا ازفرصت تعامل میان فرهنگ و آداب و رسوم دیگر اقوام به بهترین نحو بهره مند شویم .
مروتی اضافه کرد : این دست جشنواره ها با ایجاد همدلی و یکرنگی که درمردم ایجاد می کند وبا به رخ کشیدن فرهنگ اقوام مردم ایران می تواند دراعتلای فرهنگی ایران اسلامی تاثیرگذارباشد .
 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداردرپایان گفت : برگزاری این نوع جشنواره ها به ما کمک می کند تا اطلاعات و مطالعات علمی دقیق تری از تاسیسات گردشگری بدست آورده و پیوندی میان گردشگری ، توسعه پایدار و همه جانبه و شناخت جاذبه های بکر استان فراهم آوریم .

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه