نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

امام جمعه شهرستان گنبد کاووس :

  |     |   0دیدگاه

امام جمعه شهرستان گنبد کاووس :

تکیه برنکات مشترک اقوام درجشنواره بین المللی فرهنگ اقوام، زمینه ساز وحدت بیشتر است .

حجت الاسلام محمد ترابی امام جمعه شهرستان گنبد کاووس در خصوص برگزاری جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام گفت : تکیه برنکات مشترک اقوام ، درجشنواره بین المللی فرهنگ اقوام، زمینه سازوحدت وهمدلی بیشتر است .

به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان حجت الاسلام محمد ترابی با ذکراین مطلب افزود : استان گلستان نگارستان ایران اسلامی است که اقوام مختلف درکنار یکدیگر با آرامش و امنیت زندگی می کنند .
به گفته او، باید از این فرصت و ظرفیت هایی که جشنواره اقوام ایجاد می کند درجهت شناخت آداب و رسوم یکدیگراستفاده کرده و نکات مثبت یکدیگررا بیاموزیم . چراکه احترام به آداب ورسوم و سنت های یکدیگرموجب نزدیکی ،وحدت وهمبستگی بین اقوام خواهد شد .
اوهمچنین اذعان کرد : از سوی دیگر برگزاری جشنواره اقوام درگلستان فرصتی برای معرفی جاذبه های مختلف استان اعم از معنوی ، میراث فرهنگی ،صنایع دستی درمعرض دید مهمانان دراین جشنواره است .
ترابی بابیان این که توسعه گردشگری ،مقدمه توسعه استان است ،گفت : درسنوات اخیرشاهدرشد بی نظیرصنعت گردشگری هستیم که می تواند درتغییر الگوهای اقتصادی در سطح کلان و ایجاد نمودارهای با ارزشی ، نقش موثری ایفا کند .
امام جمعه شهرستان گنبد کاووس در همین زمینه یادآور شد : استان گلستان به تعبیر بزرگان ایرانی کوچک و رنگین کمانی از اقوام مختلفی است که مردمان آن سال های طولانی در نهایت برادری ، عطوفت و مسالمت درکنارهم زندگی می کنند و انصافا سرمشق و الگویی برای وحدت و همدلی و برادری هستند و همین نگاه را مسوولان کشوربه این استان دارند .
او تاکید کرد : این جشنواره درشناخت اقوام با یکدیگربسیار تاثیرگذاراست وبرگزاری غرفه هایی چون صنایع دستی و سوغات علاوه بر شناخت مردم به این صنایع و سوغات باعث اشتغالزایی نیزخواهد شد .
امام جمعه شهرستان گنبدکاووس درخصوص راهکارهای مناسب جهت پربارترشدن این جشنواره در سال های آتی نیز گفت : ایجاد یک بستربیشترو بهتربرای حضورمردم و اطلاع رسانی کامل ودقیق تروهمراهی همه افرادمسوول برای این که همه چیز به بهترین نحو رقم بخورد، امری جدی و خطیربه نظر می رسد .
همچنین پشتیبانی بهنگام متولیان و مسوولین استان می تواند به پویایی هر چه بیشترو توسعه ی فرهنگی پایدارهر چه بیشترو بهتریاری برساند

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه