نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

مهندس کریمی در یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام شرستان گنبد کاووس

  |     |   0دیدگاه

مهندس کریمی در یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام شرستان گنبد کاووس

هدف توسعه پایدار روستایی، گسترش امکانات و بهبود شرایط زندگی نسل کنونی و نسل های آتی اقشار آسیب پذیر روستایی است.

مهندس ابراهیم کریمی رییس ستاد یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: هدف توسعه پایدار روستایی، گسترش امکانات و بهبود شرایط زندگی نسل کنونی و نسل های آتی اقشار آسیب پذیر روستایی است.+ تصاویر

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان ابراهیم کریمی امروز 19 شهریور 96 با اعلام این مطلب افزود: توسعه ی پایدار روستایی، یکی از معیارهای اصلی توسعه یافتگی جوامع است که در سال های اخیر و به دنبال ارائه ی شیوه های مناسب زندگی در سطح روستاها از طریق حفظ و تقویت قابلیت های طبیعی و انسانی و همچنین کاهش محدودیت های آنها است.

او ادامه داد: بسیاری از برنامه ریزی و سیاستگذاران توسعه، گردشگری را روشی مطمئن و با چشم انداز روشن برای توسعه ی پایدار معرفی کرده اند. وبه نظر می رسد در کشور ما با توجه به پتانسیل های بسیار بالای گردشگری روستایی، سازوکار مدرن در جهت توسعه گردشگری روستایی از سوی مراکز نهادهای مرتبط با روستا با جدیت دنبال نمی شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان اضافه کرد: هدف از برپایی کلبه های روستایی و عشایری در جشنواره های فرهنگ اقوام  معرفی و فروش توانمندی های روستاییان است و این امر موجب گسترش امکانات و بهبود شرایط زندگی نسل کنونی و نسل های آتی اقشار آسیب پذیر روستایی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه