نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

  |     |   0دیدگاه

صنایع دستی، تجلی گاه هنر و خلاقیت اقوام

صنایع دستی، تجلی گاه بخش قابل ملاحظه ای از هنر و خلاقیت اقوامی است که شاید اکنون به عنوان تنها سند از گذشته تاریخی اقوام به یادگار مانده باشد .

به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در روزگاران کهن ، در عصري که ماشین بوجود نیامده بود ، صنایع دستی حاوی خلاقیت ها و استعدادهای سازنده بشر بود. در آن ایام ، برخی از اقوام ، پیشروتر از دیگران بودند و صنعت تمام عیار آن زمان ، چیزهایی بود که با دست ساخته می شد . با نگاه به صنایع دستی هر قوم و قیبله ای می توان دریافت که در گذشته آن مردم چگونه فکر می کردند ؛ روابط آنها با یکدیگر و ملت های دیگر چگونه بود و به چه شیوه ای می زیستند . این صنایع ، تجلی گاه بخش قابل ملاحظه ای از هنر و خلاقیت اقوامی است که شاید اکنون به عنوان تنها سند از گذشته تاریخی ایشان به یادگار مانده باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه