نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

مهندس کریمی رییس ستاد یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام

  |     |   0دیدگاه

مهندس کریمی رییس ستاد یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام

هوای گرم تابستان هم نتوانست مانع استقبال پرشور گلستانی ها از یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام شود.

مهندس ابراهیم کریمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان و رییس ستاد یازدهمین جشنواره بین المللی اقوام گفت: هوای گرم تابستان هم نتوانست مانع استقبال پرشور گلستانی ها از یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام شود.

به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگی استان گلستان ابراهیم کریمی با اعلام این مطلب افزود: هوای گرم تابستانی در گلستان هم نتوانست مانع حضور پرشور مردم در یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه