نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

مسوول کمیته نظارت و ارزیابی یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام:

  |     |   0دیدگاه

مسوول کمیته نظارت و ارزیابی یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام:

امسال از تمام ظرفیت های اداره کل در جهت هر چه باشکوه تر برگزاری یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام استفاده می شود.

افخم غروی مسوول کمیته نظارت و ارزیابی یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام گفت: امسال از تمام ظرفیت های اداره کل در جهت هر چه باشکوه تر برگزاری یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام استفاده می شود.

به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان افخم غروی با اعلام این مطلب افزود: فرم های نظر سنجی در دو نسخه فارسی و انگلیسی و همچنین چهار بخش بازدید کنندگان خارجی، بازدید کنندگان داخلی، غرفه داران و گروه های موسیقی طراحی و توزیع می شود.

او افزود: با توجه به برگزاری هرچه با شکوه تر دوره یازدهم جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام در گلستان نقاط ضعف و قوت دوره دهم جشنواره بررسی شد و امسال سعی کردیم نتیجه ارزیابی سال گذشته را اعمال گنیم.

غروی اظهار امیدواری کرد پس از پایان جشنواره نسبت به جمعبندی و احصاء فرم های نظرسنجی اقدام تا ضمن آسیب شناسی و استفاده از نظر های ارزشمند بازدید کنندگان و غرفه داران محترم در مسیر پر بارتر شدن جشنواره های پیش رو گام های اساسی برداشته شود.

مسوول کمیته نظارت و ارزیابی در پایان به شکایات احتمالی اشاره کرد و افزود: به منظور دریافت و بررسی پیشنهادات، نقطه نظرات ، انتقادات و شکایات شهروندان محترم در یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام غرفه ای در این خصوص در نظر گرفته شده است.

 

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه