نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

مهندس ابراهیم کریمی

  |     |   0دیدگاه

مهندس ابراهیم کریمی

بازدید از مراکز گردشگری گلستان 120 درصد افزایش داشته است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: بازدید از مراکز گردشگری استان گلستان به نسبت مدت گذشته در همین روز 120 درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، ابراهیم کریمی گفت: در روز 28 اسفند 95 تعداد 72749 بازدید از مراکز فرهنگی، تاریخی و جادبه های گردشگری انجام شد که این رقم در سال گذشته 33059 نفر بوده است.

وی افزود: در این روز تعداد 97 بازدید نظارتی نیز انجام شد که به نسبت سال گذشته 14 درصد افزایش داشته است، تعداد بازدید های سال گذشته 85 بازدید بوده است.

کریمی گفت: تعداد مراکز اقامتی در این روز 8761 مرکز بوده که با رشد 30 درصدی به نسبت سال قبل مواجه بود، در سال گذشته این رقم 6715 مورد بوده است.

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه