نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

مسوول کمیته تبلیغات و روابط عمومی جشنواره دهم:

  |     |   0دیدگاه

مسوول کمیته تبلیغات و روابط عمومی جشنواره دهم:

برای اطلاع رسانی جشنواره به تبلیغات محیطی بسنده نکردیم.

علی اصغر قدیمی مسوول کمیته تبلیغات و روابط عمومی دهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام گفت: امسال برای اطلاع رسانی جشنواره به تبلیغات محیطی بسنده نکردیم بلکه از فناوری های نوین نیز استفاده کردیم.

به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گلستان مسوول کمیته تبلیغات و روابط عمومی جشنواره دهم گفت:: اطلاع رسانی و تبلیغات برای آگاه سازی مردم برای برگزاری جشنواره در این دوره با روشهای مختلفی انجام شد، اما آنچه که به وضوح دیده می شود لطف مردم به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که با این شور و شوق در جشنواره حضور پیدا کرده¬اند.

علی اصغر قدیمی به رشد رسانه های مجازی و نقش موثر آنها در میان مردم نیز اشاره کرد و افزود: این بار برای اطلاع رسانی در خصوص جشنواره، به تبلیغات محیطی بسنده نکردیم و از انواع رسانه ها و کانال های مجازی تلگرامی نیز برای اطلاع رسانی استفاده کردیم ،البته انواع بنر و پوستر نیز در جای جای شهر گرگان، استان و همچنین شهرستانها نصب شد.

جانشین مسوول روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ،مردم -هنرمندان و گروههای مختلف هنری را ازجمله مشوقان برگزاری دهمین جشنواره بین فرهنگ اقوام عنوان کرد و گفت: از ماهها پیش مردم و هنرمندان پیگیر برگزاری جشنواره و زمان و مکان آن بودند که این اشتیاق برایمان بسیار ارزشمند است و آن را ارج می نهیم.

قدیمی در پایان به کانال و ربات سازمان میراث فرهنگی در شبکه تلگرام اشاره کرد و توضیح داد: مردم می توانند برای اطلاع از اخبار جشنواره و دیدن عکس و فیلم و اخبار آن  به کانال این سازمان با آدرس GolestanNegarestan@  مراجعه کنند و برای ثبت نظرسنجی و رای دهی به غرفه ها و گروههای موسیقی نیز می توانند به ربات تلگرامی  GolestanChtoBot@   مراجعه کنند.

 

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه