نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

  |     |   0دیدگاه

نوروز جشنی برای حفظ وحدت اقوام

نوروز نخستین روز سال خورشیدی ایرانی، جشن آغاز سال نوی ایرانی و یکی از کهن ترین جشنهای به جا مانده از دوران باستان است.

نوروز جشنی برای حفظ هویت ایرانی

نوروز نخستین روز سال خورشیدی ایرانی ، جشن آغاز سال نوی ایرانی و یکی از کهنترین جشنهای به جا مانده از دوران  باستان است. خاستگاه نوروز در ایران باستان است و هنوز هم مردم مناطق گوناگون فلات ایران، نوروز را جشن میگیرند.

نوروز در ایران و افغانستان آغاز سال نو محسوب می شود و در برخی دیگر از کشورها یعنی تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، سوریه، کردستان، گرجستان، جمهوری آذربایجان، آلبانی، چین، ترکیه، ترکمنستان، هند، پاکستان و ازبکستان تعطیل رسمی است و مردمان آن جشن عید را برپا میکنند.

در میان جشن هایی که پس از اسلام در ایران هم چنان باقی ماندند نوروز به عنوان سرآمد آن ها توانست جایگاه خود را به عنوان جشنی ملی در ایران حفظ کند.

دلیل پایدار ماندن نوروز در فرهنگ ایرانی را می توان پیوند عمیق آن با آیین های ایرانی، تاریخ این کشور، و حافظه فرهنگی ایرانیان دانست. در اسلام و به ویژه مذهب تشیع، به نوروز به عنوان روزی خجسته نگاه شده و بر گرامی داشتن آن تأکید شده است.

امسال سال ثبت جهانی نوروز در یونسکو با مشارکت 12 کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان، هندوستان، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، عراق، پاکستان، قرقیزستان و ازبکستان است.
در دهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام علی رغم فاصله حدود سه ماهه با نوروز برای گرامی داشت این رویداد جهانی ، نوروز به عنوان محور در نظر گرفته شده است که نشان از اهمیت نوروز و ثبت جهانی آن به عنوان نمادی برای وحدت این 12 کشور و همه اقوامی که آن را گرامی می دارند باشد.
نکته جالب اینکه برگزاری مراسم ویژه این آیین در میان اقوام مختلف تفاوت هایی با هم دارد و هر قوم به سبک و سیاق خود این برنامه را هر سال برگزار می کند ولی پیام آن برای همه یکسان می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه