نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

مسوول کمیته تبلیغات و روابط عمومی دهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام:

  |     |   0دیدگاه

مسوول کمیته تبلیغات و روابط عمومی دهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام:

جشنواره فرهنگ اقوام، ایران کوچکی در دل گلستان بوجود آورده است.

مسوول کمیته تبلیغات و روابط عمومی دهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام گفت: جشنواره فرهنگ اقوام، ایران کوچکی در دل گلستان بوجود آورده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه