نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

دبیر دهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام

  |     |   0دیدگاه

دبیر دهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام

گلستانی ها نشان دادند میزبان خوبی برای هموطنان خود هستند

احمد گلچین دبیر دهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام گفت: گلستانی ها با حضور پررنگ و چشمگیر خود در سردترین فصل سال در دهمین جشنواره بین المللی فرهنگی اقوام نشان دادند میزبان خوبی برای هموطنان خود هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه