نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

گزارش تصویری افتتاحیه دهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام

  |     |   0دیدگاه

گزارش تصویری افتتاحیه دهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام

گرمای حضور مردم، زمستان را هم گرم کرد.

در مراسم افتتاحیه دهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام حضور گرم مردم، زمستان را هم گرم کرد.

 

 

 

 

 

 


 

 

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه