نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

در حاشیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام استان گلستان

  |     |   0دیدگاه

در حاشیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام استان گلستان

بازدید سفرا و رایزنان فرهنگی از آبشار شیرآباد خان ببین رامیان

سفرا و رایزنان فرهنگی و اقتصادی که برای حضور در سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام به گلستان سفر کردند از آبشار شیرآباد خان ببین رامیان بازدید کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه