گردش کار دریافت تسهیلات مشاغل خانگیگردش کار دریافت تسهیلات مشاغل خانگی


 

گردش کار دریافت تسهیلات مشاغل خانگی

دریافت فرم ثبت نام از سامانه مشاغل خانگی یا دستگاه اجرائی مربوطه در شهرستان توسط متقاضی

 

تکمیل فرم ثبت نام و تحویل به دستگاه اجرائی شهرستانی به همراه مستندات توسط متقاضی(طرح توجیهی مطابق فرمت ها)

 

بررسی صحت و سقم مستندات پرونده توسط دستگاه اجرائی مربوطه (اعمال نظارت بر محل اجرای طرح به لحاظ توانمندی و اهلیت مجری طرح)

 

ارسال پرونده متقاضیان به ستاد اشتغال شهرستان جهت بررسی توسط دستگاه اجرائی شهرستان

 

ارسال پرونده متقاضیان از دستگاه اجرائی شهرستان به دستگاه اجرائی استان

 

ارسال پرونده به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری توسط دستگاه اجرائی استان

 

بررسی در کمیته کارشناسی ذیل کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان

 

صدور مجوز مشاغل خانگی

 

تائید و معرفی به بانک عامل جهت استفاده از تسهیلات
ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*