آدرس سایتآدرس سایت


 

 

 

آدرس سایت مشاغل خانگی :www.mashagelkhanegi.ir                                               

آدرس سایت وزارت کار و امور اجتماعی :                                                              www.irimlsa.ir

 
ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*