تعهدنامه عدم اشتغالتعهدنامه عدم اشتغال


 

تعهدنامه عدم اشتغال

http://www.golestanchto.ir/sanaye/upload/pdf/تعهدنامه عدم اشتغال.pdf

 


برای دریافت فرم روی لینک بالا کلیک نماید

 
ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*