چارت اداری معاونت 

چارت اداری معاونت میراث فرهنگی
------------------------------------

 

چارت اداری معاونت میراث فرهنگی استان گلستان


ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*