گمیشانآمار آثار ثبتی شهرستان گمیشان

1

محوطه

21

2

 بنا

17

3

غار

-

4

طبیعی

-

5

معنوی

-

 

مکان رخداد

-

6

کل

38

 

 
 
 

ردیف

نام اثر

ردیف

نام اثر

1

 گميش  تپه جیک

22

 خانه شير محمدي

2

 تپه  منگالي

23

 خانه عابدي كر

3

 قيز لر قلعه

24

 خانه جعفر خوزيني (عطا حاجی خوزین)

4

 تپه گوكچه

25

خانه مصطفائی

5

 آلتين تپه

26

خانه سید محمدی

6

 تپه لطيف خوجه

27

خانه مهمیانی

7

 كوره سو تپه

28

خانه طالبی

8

 بوراق تپه

29

خانه سعدی نژاد وضیائی

9

 تپه گليجه

30

خانه خالد اتاجانی

10

 تپه گري

31

خانه گوکلانی

11

 تپه قوشه جه

32

خانه حاجی محمد خوزینی

12

 تپه سقرتپه

33

خانه عراز محمد خوزینی

13

 تپه قرن يارق

34

تپه قبرستان آشور شیخ

14

 تخماق تپه

35

خانه روشني  گميشان

15

 قاشقال تپه

36

خانه محمدي گميشان

16

 تپه قليچ خوجه

37

خانه عظيمي  گميشان

17

 تپه قارقي

38

قلعه خرابه

18

 تپه خوجه قوشچي

 

 

19

 سولي تپه

 

 

20

 خانه كتوكي

 

 

21

 خانه دولو

 

 

 
 
 
 اعلان ها :
در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد

ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*