آزادشهر 

آمار آثار ثبتی شهرستان آزادشهر

1

محوطه

31

2

 بنا

-

3

طبیعی

-

4

معنوی

-

5

مکان رخداد

-

6

کل

31

 

 
 
 
 

ردیف

نام اثر

ردیف

نام اثر

1

تپه  نظام آباد پائين

17

تپه قبرستان گلها

2

تپه  نظام آباد بالا

18

تپه اراز محمد آخوند

3

تپه  روزه

19

تپه عقيلي

4

تپه  سنجران

20

تپه خرمالي

5

تپه  يك  كيلومتري  شمال  غربي  تپه

21

تپه ماديان

6

تپه  شهرك  بسيجيان  آزاد شهر

22

تپه سركهريزك

7

تپه خوش ييلاق

23

تپه قزلجه آق امام

8

تپه كرنگي

24

تپه سازمان وجداني

9

تپه ممي آقچلي

25

تپه پشمك توقتمش

10

تپه حاجي پورجان

26

طلاتپه

11

تپه نيلي سيد آباد غربي

27

تپه ميدان ديم وامنان

12

تپه ازدار تپه

28

تپه اناركي

13

كريم تپه

29

تپه قبرستان نيلي سيد آباد

14

تپه نيلي سيد آباد شمالي

30

تپه حاج محمد رضا سلماني

15

تپه قبرستان آق محمد

31

تپه جلال آباد

16

تپه سرهنگ

 

 

 
 
 
 
 اعلان ها :
در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد

ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*