معرفی واحد 

واحد ثبت آثار، حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی

آدرس: گرگان، خیابان امام خمینی، آفتاب پانزدهم، جنب امامزاده نور، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت میراث فرهنگی، واحد ثبت آثار و تعیین حریم.

شماره تماس: 3-32261801-017 داخلی 1047.

 

 

کارشناسان واحد ثبت آثار، حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی

سید مقداد میرموسوی

- کارشناس ارشد باستان شناسی

- مسئول واحد ثبت آثار و تعیین حریم.

رجب محمد ضروری

- کارشناس باستان شناسی

- کارشناس تهیه پرونده های پیشنهادی محوطه ها

محمد مهدی برهانی

- کارشناس ارشد باستان شناسی

- کارشناس تهیه پرونده های پیشنهادی محوطه ها

عالیه ملک شاهکویی

- کارشناس معماری

- کارشناس تهیه پرونده های پیشنهادی ابنیه و بافت

مریم منصوری

- کارشناس صنایع دستی

- کارشناس تهیه پرونده های پیشنهادی میراث معنوی

غلامرضا حمیدی

- کارشناس موزه داری

- کارشناس تهیه پرونده های پیشنهادی اموال منقول

 

ماشالله رحمانی

- کارشناس جغرافیا

- کارشناس تهیه پرونده های پیشنهادی میراث طبیعی

 

مریم خیرخواه

- کارشناس تاریخ

- کارشناس تهیه پرونده های پیشنهادی اسناد تاریخی

 

علیرضا حصارنوی

- کارشناس ارشد زبان­های باستانی

- کارشناس تهیه پرونده های پیشنهادی اسناد تاریخی

 

 

 

معرفی اعضای شورای ثبت آثار و تعیین حریم استان

حوزه ثبت معنوی

حوزه ثبت و حریم طبیعی

حوزه ثبت منقول

حوزه ثبت و حریم غیر منقول

سمت / تخصص / مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

*

*

*

*

مدیر کل / فوق لیسانس شهرسازی

ابراهیم کریمی

*

*

*

*

معاون میراث فرهنگی / فوق لیسانس باستان شناسی

محمد مهدی برهانی

*

*

*

*

مسئول ثبت آثار و تعیین حریم / فوق لیسانس باستان شناسی

سید مقداد میرموسوی

 

 

 

*

مدیر پایگاه جهانی برج قابوس / فوق لیسانس مرمت بنا

جاوید ایمانیان

 

 

 

*

کارشناس میراث فرهنگی / لیسانس معماری

عالیه ملک شاهکویی

 

*

 

*

باستان شناسی / فوق لیسانس باستان شناسی

حبیب الله رضایی

 

*

 

*

کارشناس حریم / لیسانس معماری

حسین دباغ

*

 

 

 

کارشناس ثبت / لیسانس صنایع دستی

مریم منصوری

*

 

 

 

مدیر شهرستان / فوق لیسانس مردم شناسی

منصور مرادی

*

 

 

 

کارشناس امور فرهنگی / لیسانس ادبیات فارسی

حلیمه راود

 

 

*

 

امین اموال فرهنگی /  لیسانس موزه داری

غلامرضا حمیدی

 

 

*

*

کارشناس ثبت / فوق  لیسانس باستان شناسی

محمد ارشادی

 

 

*

 

کارشناس مرمت اشیاء / فوق  لیسانس مرمت اشیاء تاریخی

مرضیه مصلحی

 

 

 

 

کارشناس ثبت / لیسانس جغرافیا

ماشاله رحمانی

 

 

 

 

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی ساعی / فوق  لیسانس محیط زیست

رمضانعلی قائمی

*

 

 

 

کارشناس حقوقی / فوق لیسانس حقوق

یونس حسینی فر

 

 

 

 

کارشناس ثبت / فوق  لیسانس برنامه ریزی شهری

خلیل حق شناس

 

 

 

 

کارشناس پایگاه میراث جهانی قابوس / کارشناس ارشد GIS

محمد تقی ملکا

 اعلان ها :
در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد

ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*