دفتر مدیر کل



  نام : محمد نوملی

  سمت : مسئول دفتر مدیر کل

  تلفن مستقیم : 32244350

  تلفن داخلی : 1048

  نام : سید حمید موسوی

  سمت : کارشناس دفتر

  تلفن مستقیم : 32244350

  تلفن داخلی : 1011

 




اعلان ها :
در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد

ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*