موزه مجتمع بازدیدکنندگان پارک ملی گلستانموزه مجتمع بازدیدکنندگان  پارک ملی گلستان


این موزه به معرفی نمونه های تاکسیدرمی شده حیات وحش، گیاهان،حشرات،فسیلها و ... می پردازد.
ساعات بازدید: 17-16   و  12 -8
مبلغ بلیت: 10000 ریال
نشانی:استان گلستان، گالیکش، ابتدای شرقی پارک ملی گلستان

 

 

 

 
اعلان ها :
در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد

ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*