موزه فرش گنبد کاووسموزه فرش گنبدکاووس:
معرفی مراحل مختلف تولید فرش ترکمن،  معرفی تکنیک ها و انواع نقوش اصلی فرش ترکمن، معرفی و نمایش انواع فرش با ابعاد و نقوش مختلف، معرفی مواد اولیه و ابزار بافندگی فرش ، معرفی نقشه پراکندگی فرش ترکمن در گستره جهانی و... از بخش های این موزه است.
ساعات بازدید: شش ماهه اول سال از ساعت 19- 9 و شش ماهه دوم سال از ساعت  18–9
مبلغ بلیت: 10000 ریال
نشانی:گنبدکاووس، خیابان امام خمینی، روبروی میراث جهانی گنبدقابوس، نبش خیابان کمینه
تلفن:33227769–017

 

 
ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*