معرفی معاونت 

مجید رحمانی خلیلی

متولد : 1355

مدرک تحصیلی : لیسانس (مهندسی کشاوربی تولیدات گیاهی)

نوع استخدام : رسمی

تاریخ استخدام : 1377/6/1

سابقه کار : 21 سال

 

عناوین و مسئولیت ها

1- مسئول امور اداری صنایع دستی سابق از سال 78-84

2- مسئول امور صادرات و بازاریابی مدیریت مدیریت صنایع دستی سابق 83-85

3- مسئول صدور مجوزات و تسهیلات بانکی مدیریت صنایع دستی 82-86

4- بازرس کارگاههای آموزشی استان مدیریت صنایع دستی 80-83

5- مسئول اجرای تفاهم نامه های مدیریت صنایع دستی 85-86

6- کارشناس تسهیلات معاونت سرمایه گذاری 87-90

7- کارشناس مسئول معاونت سرمایه گذاری 91-93

8- رئیس گروه سرمایه گذاری و تامین 93-95

9- جانشین معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری و تامین منابع 93-95

10- سرپرست معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری از تاریخ 95/10/1 تاکنون

 

سوابق

1- عضو و نماینده تام الختیار اداره کل در کارگوه اشتغال و سرمایه گذاری از سال 84 تاکنون

2- عضو و نماینده تام الختیار اداره کل در کمیته مشاوره و توامند سازی طرح های اقتصادی از سال 84-92

3- عضو و نماینده تام الختیار اداره کل در کمیته نظارت ماده (2) کاگروه اشتغال و سرمایه گذاری طرح های اقتصادی استان (قبل اجرا - حین اجرا - بعد اجرا)

4- عضو نماینده تام الختیار اداره کل در کارگروه , تخصصی امور زیر بنایی در سال 90-95

5- عضو و نماینده تام الختیار اداره کل در تدوین و تنظیم سند توسعه اشتغال استان برنامه پنجم

6- عضو و نماینده اداره کل در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از سال 94 تاکنون

7- عضو و نماینده تام الختیار اداره کل در ستاد سرمایه گذاری استان

8- عضو و نماینده تام الختیار اداره کل در کمیسیون تبصره یک ماده یک اراضی استان

9- عضو کمیته اعتباری اداره کل از سال 88 تاکنون

10- عضو کاگروه شهید رجایی

11- عضو کارگروه توسعه مدیریت

12- عضو ستاد فرماندهی اتقاصد مقاومتی استان از سال 95 تاکنون

13- عضو ستاد تسهیلات سفرهای استان

 

 

 


ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*