واحد بازرگانیگردش کارواگذاری باجه های فروش

تکمیل فرم درخواست و طرح توجیهی توسط متقاضی  

بررسی مدارک در واحد بازرگانی      

تعیین محل باجه و معرفی به متقاضی     

استعلام از ارگانهای ذیربط

ارائه مجوز به متقاضی

بازدید فصلی معاونت از فعالیت ها 

 

 

گردش کار بیمه هنرمندان

-ارائه درخواست توسط متقاضی ( افرادحقیقی و حقوقی )
-ارائه طرح توجیهی نمایشگاه توسط متقاضی
- بررسی مدارک در واحد بازرگانی معاونت
-در صورت تایید معرفی به دستگاهها جهت دریافت مجوزهای لازم
-امضاء قراردادبین معاونت و مجری نمایشگاه
-فراخوان به استان ها و هنرمندان واجد الشرایط
-اجرای نمایشگاه

 

 

گردش کار بیمه هنرمندان

-ثبت نام هنرمند
-تشکیل و تکمیل پرونده برگزاری آزمون تئوری
-برگزاری آزمون عملی در صورت قبولی در آزمون تئوری
-ارسال مدارک آزمون به فنی و حرفه ای
-صدورگواهی صلاحیت فنی توسط فنی و حرفه ای
-معرفی هنرمند به تامین اجتماعی توسط معانت صنایع دست

 

 

گردش کار تشکیل شرکت تعاونی

-درخواست کتبی به اداره تعاون شهرستان
-دریافت فرم های مربوطه و تشکیل مجمع عمومی
-تکمیل مدارک و و صورتجلسات و به تعاون شهرستان
-اخذ مجوزهای لازم از معاونت صنایع دستی
-معرفی به اداره ثبت اسناد جهت نامگذاری تعاونی
-تحویل تاییدیه نام تعاونی و پرداخت مبالغ سهام شرکت به بانک توسعه تعاون
-تکمیل فرم ثبت شرکت و تحویل به اداره ثبت اسناد جهت تاسیس شرکت
-ارسال مدارک به اداره تعاون شهرستان جهت ثبت
 
 
گردش كار اشتغال

 

 

 

 
ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*