آئین نامه ها 

آیین نامه شورای پژوهشی

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان  

مقدمه :

            شورای پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی اداره کل به طور ویژه و استان گلستان به طور عام و نیز در راستای انجام ابلاغیه شماره 762-1/882 مورخه 12/8/88 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور ، مبنی بر ضرورت هدفمند کردن فعالیت های پژوهشی و پروژه های مطالعاتی با هماهنگی پژوهشگاه تشکیل گردیده است .

ماده ی 1 : هدف ها :

الف ) توسعه و گسترش پژوهش در زمینه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در راستای حفظ و احیاء و مستندسازی آثار به منظور حفظ کیفیت آنها و آشکار نمودن حلقه های گمشده فرهنگی ، تاریخی و طبیعی.

ب ) زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی مرتبط

ماده ی 2 : وظایف :

الف ) نهادینه کردن امر پژوهش و توجه به دست آوردهای آن درآغاز هرگونه تصمیم گیری های اداری

ب ) شناسایی و معرفی نمودن موضوع ها و اولویتهای پژوهشی که سبب هدفمندشدن موضوعات پژوهشی ، شتاب بخشیدن به انجام آنها و جلوگیری از دوباره کاری انجام موضاعات پژوهشی می شود .

ج ) بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه شناخت آثار ارزشمند فرهنگی – تاریخی در استان شامل آثار مادی ( منقول و غیر منقول ) و غیر مادی که به نحوی دلالت بر هویت فرهنگی – تاریخی جوامع ، اقوام و دوره های تاریخی ، صنایع دستی و هنرهای سنتی استان گلستان ، توانمندی های گردشگری و جذب سرمایه برای توسعه گردشگری و مرمت و باز زنده سازی بافتها و محورهای تاریخی استان گلستان نماید .

د ) اجرای طرحهای پژوهشی ، کاربردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف پژوهشگاه.

ه ) فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مرتبط.

و ) همکاری پژوهشی با دانشگاهها و موسسات پژوهشی داخل و در صورت نیاز خارج از استان به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه های میراث فرهنگی ، گردشگری ، صنایع دستی، بناها و بافتهای تاریخی و سنتی ، گنجینه ها ( موزه ) ، مردم شناسی و کتابخانه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره یک :

          برخی از دانشگاهها و موسسات پژوهشی که در اولویت همکاری و تعامل قرار دارند به شرح زیر می باشد :

1 – استانداری ( اداره کل امور اجتماعی و شوراها و کارگروه امور اجتماعی).

2 – فرمانداری های شهرستانهای استان.

3 – سازمان تبلیغات اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی – اداره کل صدا وسیما – سازمان آموزس و پرورش – سازمان ملی جوانان.

4 – دانشگاه آزاد – دانشگاه گلستان – دانشگاه پیام نور – دانشگاه جامع علمی کاربردی.

5 – موسسات و بنیادهای پژوهشی میرداماد – مختوم قلی و ....

ز ) ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر پایه ی دستاوردهای فعالیتهای علمی و پژوهشی انجام شده در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان.

ح ) تلاش در جهت نهادینه کردن امر پژوهش با موضوع اهمیت حفظ میراث فرهنگی ، مردم شناسی ، صنایع دستی و گردشگری در اداره کل ها به ویژه سازمان آموزش و پرورش و تعامل با کمیته مسئول بازنگری کتاب های درسی.

ط ) خارج کردن پژوهش از سیاستهای اجباری ، و اداری و تحمیلی :

          فشاری که به خاطر کاهش هزینه ها به مدیران وارد می شود ، همراه با افزایش هزینه ها و به روز کردن پژوهش با استانداردهای روز و انجام موضوعات پژوهشی با وسایل و تجهیزات نوین سبب شده تا پژوهش از برنامه های اداره کل ها خارج و یا حضور آن کمرنگ شود ، لذا این شورای پژوهشی می کوشد تا با یافتن راهکارهایی به امر پژوهش استقلال عمل بدهد .

ی ) تلاش برای یافتن منابع مالی و تخصیص اعتبار لازم برای انجام فعالیتهای پژوهشی :

          شورای پژوهشی باور دارد هزینه برای انجام پژوهش یک سرمایه گذاری است ، لذا برای انجام پژوهش ها از یک سو و فراغت پژوهشگر از دغدغه های منابع مالی از سوی دیگر ، شورای پژوهشی را موظف نموده تا برای انجام فعالیتهای پژوهشی منابع مالی و اعتبار لازم و مطمئنی را بیابد و جذب کند .

س ) تثبیت حق مالکیت معنوی و گرفتن حق نشر دستاوردهای پژوهشی و جلوگیری از سوء استفاده دیگران در انتشار نتایج پژوهش به نام خود و پیگیری های حقوقی مربوط به آن.

ع ) شناسایی پژوهشگران دانش آموخته و مجرب و استفاده از آنها در فعالیتهای پژوهشی.

ف ) انتشار کتاب ، مجله علمی ، مقاله ، جزوه آموزشی ، تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف پژوهشگاه طبق ضوابط مقررات مربوط.

تبصره یک : انتشار آزاد و رایگان در قالب سایت رایانه ای اداره کل :

          قرار دادن بخشی از پژوهش ها و دستاوردهای فعالیت های پژوهشی در وب سایت اداره کل و تا جایی که به حقوق و مالکیت مادی و معنوی شورای پژوهشی و اعضای آن و پژوهشگران آسیبی وارد نشود ، از دیگر وظایف و اختیارات شورای پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان است .

ق ) برگزاری همایش های علمی نمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و در راستای ارائه دستاوردهای فعالیت های پژوهشی آگاهی یافتن از انتقادات ، انتظارات و پیشنهادات صاحب نظران و پژوهشگران و به دست آوردن موضوعات و اواویتهای پژوهشی دیگر و....

ک ) حمایت از پایان نامه های دانشجویی در مقطع های کارشناسی ارشد و دکترا .

گ ) تشکیل بانک اطلاعاتی و مرکز اسناد و مدارک پژوهشی.

ماده 3 : شورای پژوهشی از تاریخ تشکیل در حوزه معاونت حفظ واحیاء وثبت آثار فعالیت می کند ، و دارای اختیار نامه نگاری در سطح اداره کل ( مدیر کل، معاونین، حراست، روابط عمومی و مدیران    شهرستان ها) و با امضای دبیر شورای پژوهشی می باشد.

تبصره یک :

 این شورا دارای دبیرخانه که باز هم در حوزه معاونت میراث فرهنگی و با مسئولیت یکی از اعضای شورای پژوهشی است .

ماده 4 : محل فعالیت:

محل فعالیت شورای پژوهشی در اداره کل، حوزه معاونت میراث حفظ واحیاء وثبت آثار ( گرگان ) است .

ماده 5 : ارکان :

الف ) رئیس شورا

ب ) دبیر شورا

ج ) کمیته های پنج گانه ( کمیته های باستان شناسی ، مردم شناسی ، گردشگری ، صنایع دستی و مرمت بناها و بافت ها )

د ) شورای پژوهشی

ه ) دبیرخانه

ماده 6 : ترکیب شورای پژوهشی:

الف ) مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان گلستان ( رئیس شورا )

ب) معاونت حفظ واحیاء وثبت آثار(نائب رئیس شورا)

ج ) یکی از اعضای شورای پژوهشی به انتخاب مدیر کل به عنوان دبیر شورا

د ) یکی از اعضای شورای پژوهشی به انتخاب دبیر شورا به عنوان مسئول دبیرخانه

ه ) پنج نفر از اعضاء شورا به عنوان مسئول کمیته ها به انتخاب و رای گیری اعضای شورا

و) اعضای شورا

تبصره یک :

          اعضای شورا به پیشنهاد معاونت حفظ احیاء وثبت آثار و تایید و حکم مدیر کل انتخاب می شوند .

تبصره دو :

          اعضای علمی کمیته ها به پیشنهاد مسئول کمیته ها و تایید و حکم مدیر کل انتخاب می شوند .

تبصره سه :

          مسئول کمیته های پنج گانه می تواند بنا به ضرورت برخی از اعضای خود را از پژوهشگران بیرون از اداره کل انتخاب کند . رسمیت یافتن پژوهشگران خارج از اداره کل به عنوان عضو کمیته ها بایستی به تایید رییس شورا برسد .

تبصره چهار :

          اعضای شوراها ( دبیر ، مسئول ، کمیته ها ، اعضای کمیته ها و مسئول دبیرخانه ) با حکم رئیس شورا برای مدت دو سال منصوب می شوند ، و انتصاب دوباره ی آنها بلامانع است .

ماده 7 : وظایف و اختیارات اعضای شورای پژوهشی:

1 – رئیس شورا :

الف ) رییس شورا که عالی ترین مقام اداره کل ( مدیرکل ) است ، دارای اختیار تشکیل و انحلال ، شورای پژوهشی ، عزل و نصب تمامی اعضای شورا است .  

ب ) برنامه ریزی برای شورای پژوهشی و یا تایید برنامه ریزی های پیشنهادی توسط دبیر شورا ، هدایت و اداره ی امور آن و نظارت برحسن اجرای تمامی فعالیت های آن در چهارچوب اساس نامه ، ضوابط و مقررات مربوط.

ج ) صدور احکام مربوط به اعضای شورا ( انتصاب ، عزل ، ترفیع ، ماموریت و ...) .

د ) امضای قراردادها ، اسناد تعهدآور ، اسناد مالی و اداری و مکاتبات شورای پژوهشی.

ه ) تخصیص اعتبار لازم برای فعالیت های شورای پژوهشی.

و ) پیش بینی و تخصیص منابع مالی و اعتباری برای انجام موضوعات پژوهشی مصوب شورای پژوهشی.

ز ) تائید واگذاری یا عدم واگذاری موضوعات پژوهشی به بخش خصوصی و یا پژوهشگران خارج از اداره کل .

ح ) تایید و پیگیری و انجام مصوبات شورای پژوهشی.

تبصره یک :

          رییس شورا می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به دبیر شورا یا مسئول کمیته ها واگذار نماید .

2 ) دبیر شورا :

          دبیر شورا که به انتخاب و تایید رییس شورا برگزیده می شود ، دومین مقام شورا یا نماینده رییس شورا در تشکیلات شورای پژوهشی است ، که وظیفه ی هماهنگی برگزاری جلسات و ... به شرح زیر را دارد :

الف ) تنظیم اساس نامه شورا و تقویم آن به رییس شورا برای آگاهی و تایید و ارائه آن به اعضای شورا و کمیته ها و برای آگاهی و رعایت اساسنامه و ارسال به مراجع ذیصلاح.

ب ) برگزاری جلسات ، اداره ی آنها ، تنظیم نهایی صورت جلسات و ارسال آنها برای رییس و اعضای شورا و پیگیری مصوبات جلسات شوراها .

ج ) معرفی اعضای پیشنهادی کمیته ها به رییس شورا .

د ) انجام مکاتبات اداری در سطح اداره کل برابر با مقررات و ضوابط.

ه ) برگزاری و اداره ی جلساتی که توسط کمیته های پنج گانه درخواست و پیشنهاد می شود ، و ارسال. صورت جلسه های آن برای استحضار و انجام مصوبات آنها توسط رییس شورا.

و ) برنامه ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با دانشگاهها ، مراکز آموزشی و موسسات پژوهشی استانی و کشوری وبین المللی تنظیم تفاهم نامه ها و قراردادهای مربوط به آن برابر با ضوابط و مقررات.

ز ) تنظیم و نگارش گزارش عملکرد سالیانه ی شورای پژوهشی و ارسال آن برای ریاست شورا .

ح ) جمع آوری ، بررسی طرحهای پژوهشی پیشنهادی توسط کمیته ها و ارائه آنها در جلسات شورا برای تصویب.

ط ) نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرحهای پژوهشی مصوب.

ی ) بررسی و پیشنهاد نیازهای تجهیزاتی ، انتشاری ، اطلاعاتی و علمی شورای پژوهشی و اظهار نظر نسبت به آنها.

ع ) انجام سایر اموری که در چهارچوب ضوابط و مقررات از سوی رییس شورا به او محول شده است.

3-مسئول دبیر خانه :

          مسئول دبیر خانه که به پیشنهاد دبیر شورا و تایید رییس شورا انتخاب می شود وظایف زیر بر عهده دارد:

الف) انجام مکاتبات مربوط به شورا ( تایپ نامه ها و گزارشات ، دریافت نامه های مربوط به شورای پژوهشی و ثبت آنها ، ارسال نامه ها و صورت جلسه ها )

ب) تشکیل بایگانی شورای پژوهشی .

ج) حضور در کلیه جلسات شورا و تنظیم صورت جلسه اولیه و ارائه آن به دبیر شورا .

د) انجام سایر اموری که در چهار چوب ضوابط و مقررات از سوی دبیر شورای پژوهشی محول می شود.

4- مسئول کمیته های پنج گانه :

الف) پیشنهاد اعضای علمی کمیته به دبیر شورا.

ب) پیشنهاد برگزای جلسه .

ج) بررسی و پیشنهاد موضوعات پژوهشی و پیشنهادات اعضای کمیته ها.

د) انجام سایر اموری که در چهار چوب ضوبط مقررات از سوی شورای پژوهشی به آنها محول می شود.

5- اعضای شوراها:

الف) شرکت در جلسات.

ب) بیان پیشنهادات.

ج) انجام سایر اموری که در چهار چوب ضوابط و مقررات از سوی شورای پژوهشی به آنها محول      می شود.

ماده 8 : جلسه های شورای پژوهشی :

الف)  پیشنهاد برگزاری جلسات شورای پژوهشی با دبیر شورا و برگزاری جلسه با تایید رییس شورا است.

ب) جلسه های شورای پژوهشی دست کم هر ماه یک بار با حضور حداقل دو سوم اعضاء به شرط حضور رییس شورا و مسئول کمیته های پنج گانه ، رسمیت می یابد. و تصمیم های آن با رای اکثریت به عنوان مصوبات جلسه معتبر و قابل انجام است.

ج) جلسه های کمیته های پنج گانه هر ماهی یک بار مربوط به هر کمیته به شرط حضور دبیر شورا و مسئول هر کمیته و با حضور اعضای کمیته رسمیت می یابد و تصمیم های آن با رای اکثریت معتبر است.

تبصره یک:

 اداره ی جلسه های شورای پژوهشی با رئیس شورا است . محل تشکیل جلسه دفتر ریاست شورا است.

تبصره دو :

اداره جلسات کمیته های شورای پژوهشی با دبیر شورا است . محل تشکیل جلسه دفتر معاونت حفظ واحیاء وثبت آثار می باشد.

ماده 9:وظایف و اختیارات شورای پژوهشی و کمیته وابسته به آن:

الف) تصویب اساسنامه شورا پس از تایید رییس شورای پژوهشی.

ب) تعیین خط مشی و برنامه های علمی و پژوهشی شورای پژوهشی در چهار چوب سیاستهای و مصوبات .

ج) تنظیم آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی گروههای پژوهشی ، مراکز پژوهشی و پژوهشکده ها .

د) بررسی و تصویب طرح ها و پژوهش های پیشنهادی توسط کمیته ها ی پنج گانه و نظارت بر کیفیت اجرای آنها .

ه) پیشنهاد اعتبار هر موضوع پژوهشی مصوب شده برای تایید و تخصیص منابع اعتباری آن توسط رییس شورا .

و) بررسی پیشرفت طرحها طبق برنامه مصوب ودر صورت لزوم تجدید نظر و تصویب و تغییرات آنها .

ز) تعیین داور یا هیئت داوران برای ارزیابی و پرداخت نهایی هزینه های طرح های پژوهشی ، پایان رسیده که از سوی شورای پژوهشی به پژوهشگران واگذار می شوند.

ج) پیشنهاد و تصویب واگذاری پروزه های پژوهشی مصوب شده توسط شورای پژوهشی به افراد حقیقی یا حقوقی .

تبصره یک:

اعضای شورای پژوهشی در انجام دادن موضوعات و طرح های پژوهشی مصوب شده برابر با ضوابط و مقررات در اولویت هستند.

ط) ارزیابی نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی شورای پژوهشی .

ی) برنامه ریزی و تصویب برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت ، همایش ها ، برپایی نمایشگاهها و بازدید های علمی .

س) برنامه ریزی و پیشنهاد انتشار کتاب ، مجله علمی – جزوات آموزشی و نیز نحوه های انتشار نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی شورا.     

ع) انجام سایر اموری که در چهار چوب ضوابط و مقررات از سوی رییس شورا به انها محول می شود.

ماده 10:امور مالی:

 شورای پژوهشی از نظر مالی و معاملاتی مستقل نمی باشد و تابع قوانین و مقررات اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان است. تصمیم گیری نهایی در این راستا بر عهده رییس شورا است.

ماده: 11:

گزینش اعضای شورا به پیشنهاد معاونت حفظ واحیاءوثبت آثارو تایید و حکم مدیر کل می باشد. نحوه گزینش اعضای کمیته ها به پیشنهاد مسئول کمیته و تایید رئیس شورا است.

تبصره یک :

اعضای شورا بایستی دست کم دارای مدرک کارشناسی در رشته های مربوطه باشند.

تبصره دو:

اعضای علمی خارج از سازمان که توسط مسئول کمیته ها معرفی می شوند ضمن داشتن حداقل مدرک کارشناسی باید دارای سابقه انجام فعالیت های پژوهشی انتشار یافته در نشریات علمی باشند . رسمیت یافتن عضویت آنها در کمیته ها با تایید و حکم رییس شورا محقق می شود.

ماده 12: منابع اعتباری پروژه ها:

الف) اعتبارات اداره کل :

چنان چه اعتبار طرح های پژوهشی مصوب شده بیش از ده میلیون ريال نباشد بنا به تشخیص و تایید رییس شورای پژوهشی طبق مقررات و ضوابط ار اعتبارات اداره کل پرداخت می شود.

ب) اعتبارات استانی :

اعتبارات طرح های و موضوعات پژوهشی مصوب شده توسط شورای پژوهشی چنانچه از مراکز استانی نظیر استانداری و دانشگاهها و ... قابل پیش بینی و تخصیص باشد شایسته است رییس شورا راهکارهایی را برای جذب این منابع اعتباری استانی را برای انجام فعالیت های پژوهشی بیاید.

ج) اعتبارات ستادی :

برای جذب این بخش از اعتبارات بایستی پس از طرح موضوعات پیشنهادی و میزان اعتبار لازم و تصویب آن توسط شورا پژوهشی ، این طرح ها به ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور و روسای محترم پژوهشکده های سازمان و نیز رییس پژوهشگاه اعلام و ارسال شود . تا اقدامات لازم برای تخصیص اعتبارات درخواست شده انجام گردد.

د) منابع مالی اداره کل ها ، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی استان گلستان

شورای پژوهشی باور دارد که یک مرکز معتبر پژوهشی می تواند منابع مالی مراکز دولتی و خصوصی دیگر نظیر دانشگاه ها و موسسات پژوهشی خصوصی نیازمند به انجام طرح ها ی پژوهشی را جذب کند. لذا این شورا تلاش می کند با استفاده از تجربه و دانش اعضای خود و همکاری و مشارکت مراکز پژوهشی خارج از اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان ، به افزایش و اعتبار پژوهشی خود بیافزاید تا بتواند منابع مالی و حامیان مالی مطمئن برای انجام موضوعات پژوهشی و فعالیت مستمر اعضا ی خود را فراهم کند.

ماده 13 :

 اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان موظف است :

الف) تمامی تعهدات شورای پژوهشی را در برابر اعضای شورا ، افراد حقیقی و حقوقی طرف قرار دادها و تفاهم نامه ها را بپذیرد.

ب) تمامی امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی و پژوهشگران خارج از سازمان و موسسات پژوهشی دولتی و غیر دولتی را که در اختیار شورای پژوهشی قرار گرفته است ، برگرداند و یا موافقت صاحبان حق را مبنی برواگذاری امتیازات و اموال مذکور به شورای پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان را جلب نماید.

ماده 14:

مواردی که در این اساسنامه شورای پژوهشی پیش بینی نشده است تابع مقررات و ضوابط اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان است.

ماده 15:

 هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه ( اصلاح ، کاهش و یا فزایش ) با پیشنهاد دبیر شورا و تصویب اعضای شورا و تایید رییس شورا امکان پذیر است.

ماده 16- اساسنامه شورای پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان مشتمل بر شانزده ماده و بندها و تبصره ها به تصویب شورای پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در تاریخ 9/3/1389 رسیدو از این تاریخ معتبر و قابل اجرا است.

 

 
اعلان ها :
در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد

ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*