7
روستای ییلاقی سیاه مرز کوه
امروزه بسياري از كشورهاي جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگري را از نظر توليد ، اشتغال و ايجاد درآمد درك كرده اند و از چند دهه پيش به شدت به توسعه اين صنعت پرداخته اند. كشور جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهايي است كه به علت داشتن پتانسيل هاي طبيعي ، تاريخي و فرهنگي همواره مورد توجه گردشگــران نقاط مختلف دنيا قرار داشته است كه اين عامل شرايط مساعدي را براي بهره برداري و توسعه زير ساخت هاي گردشگري فراهم مي سازد.

امروزه بسياري از كشورهاي جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگري را از نظر توليد ، اشتغال و ايجاد درآمد درك كرده اند و از چند دهه پيش به شدت به توسعه اين صنعت پرداخته اند. كشور جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهايي است كه به علت داشتن پتانسيل هاي طبيعي ، تاريخي و فرهنگي همواره مورد توجه گردشگــران نقاط مختلف دنيا قرار داشته است كه اين عامل شرايط مساعدي را براي بهره برداري و توسعه زير ساخت هاي گردشگري فراهم مي سازد. با توجه به اهداف و سياست هاي دولت در سند چشم انـداز كشور كه در آن سالانه به ورود 20  ميليون گردشگر خارجي تأكيد شده است ، ايجاد زير ساخت هاي گردشگري از واقعيت هاي اجتناب ناپذير است. بر اساس ماده 8  قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري جهت جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي مصوب 19 / 12 / 1380 ، ايجاد تأسيسات زير بنائي و ايرانگــردي و جهانگردي و ارائه خدمات مناسب به جهانگــردان دولت مي تواند در مناطق مستعد كشور و قطب هاي گردشگري با تأكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته به متقاضي بخش غير دولتي اجازه تأسيس مناطق نمونه گردشگري را بدهد. با عنايت به ماده قانوني فوق الذكر ، آئين نامه اجرائي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري در 10  ماده به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است كه به تفصيل چگونگي سطح بندي ، مراكز خدماتي ، رفاهي ، فرهنگي و گردشگري ، ايجاد تأسيسات زير بنائي و اختيارات سرمايه گذاران به نحوه اجراي طرح هاي مصوب ، جلب و حمايت از سرمايه گذاران خارجي را توضيح داده است. بر اين اساس و با توجه به اعلام آمادگي سرمايه گذاران داخلي و خارجي و مردم محلي براي ارزشمند ساختن و بهره برداري از اين مناطق ، معاونت سرمايه گذاري و طرح ها و دفتر مناطق گردشگري سازمان را بر آن داشت تا به صورت همزمان و در چارچوب واحد اقدام به انجام مطالعات امكان سنجي و عملياتي نمودن مناطق نمونه مصوب در سراسر كشور بنمايد. اين اقدام نيز گامي است در راستاي اطلاع رساني بيشتر به سرمايه گذاران و كار آفرينان داخلي و خارجي علاقه مند در زمينه گردشگري ، اميدواريم كه در جهت تصميم سازي و تصميم گيري شما مؤثر باشيم.

 

 

 موقعيت منطقه گردشگري روستای ییلاقی سیاه مرز کوه در كشور

 

موقعيت منطقه گردشگري روستای ییلاقی سیاه مرز کوه در استان گلستان

 

 موقعيت منطقه گردشگري روستای ییلاقی سیاه مرز کوه در شهرستان علي آباد

 

موقعيت منطقه گردشگري روستای ییلاقی سیاه مرز کوه در منطقه

                                                                                                              

 

1- مشخصـات منطقـه  :

نام منطقــه : روستای ییلاقی سیاه مرز کوه

استــان :  گلستـان

آدرس : استان گلستان- شهرستان علي آباد- روستای ییلاقی سیاه مرز کوه

نزديك ترين شهــر  :  علي آباد كتول

نزديك ترين روستــا :  روستای سیاه مرز کوه

طول جغرافيايــي :        45َ   ْ54                  

عرض جغرافيايــي :      َ 39   ْ36   

نــوع جـاذبـــه : طبيعي و انسان ساخت

اقليــم منطقــه : سرد و معتدل

توپوگرافـي منطقه :  كوهستانـي

 پوشش گياهـي منطقه : جنگلـي  ، مرتع                                   

منابع آب موجـود : آبهاي سطحـي ، چاه و چشمـه

 

زير ساخت هاي استان  :

استان گلستان دارای فرودگاه ، راه آهن ، بندر و آزاد راه است

فاصلــه تا مركـــز استــان :  70  كيلومتري شرق گرگان               

فاصلـه تا مركــز شهرستــان  :  30   كيلومتري جنــوب شهرستان علي آباد كتول

فاصلـه تا نـزديك تريـن فـرودگــاه :  73  كيلومتر           

فاصلـه تا نـزديك تريـن ايستگـاه راه آهـن :  70  كيلومتر

فاصلـه تا نزديك تريـن بنـدر :   111   كيلومتر        

فاصلـه تا نـزديك تريـن راه اصلـي :  28 كيلومتر فاصله تا جاده اصلي گرگان- مشهد

 

2-  زير ساخت هاي مورد نياز تا ورودي منطقه :  خطوط انتقال گاز و تلفن

زير بناهاي اوليه منطقه :  جـاده آسفالته ، آب آشاميدني و خطوط انتقـال برق تأمين شده است  

تأسيسات اقامتي و پذيرايي در شهرستان  :  

وضعيت هتل در شهرستان  علي آباد به صو رت زير است  :

هتل

شهرستان

تعداد

4 ستاره

3 ستاره

2 ستاره

1 ستاره

اتاق

تخت

علی آباد

1

 

 

1

 

8

32

 

 

تعداد اماكن اقامتي و سالنهای پذیرایی  صرف غذا در منطقه مورد مطالعه به صورت زير است.

واحد پذیرایی

شهرستان

تعداد

علي آباد

7

 

 

 

 

وضعيت مهمان پذير ها در منطقه در جدول زير نشان داده شده است.

مهمان پذیر

شهرستان

تعداد

اتاق

تخت

علی آباد

2

27

82

 

 

 

 

 

تسهيلات خدماتي در شهرستان : 

جدول زير وضعيت خدمات مسافرتي در منطقه را نشان مي دهد :

خدمات مسافرتی

شهرستان

تعداد

بند الف و ب

بند ب

علی آباد

1

 

1

 

 

 

 

درمانی و بهداشتی

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

خصوصي

ساير

شهرستان

تعداد

تخت

تعداد

تخت

تعداد

تخت

تعداد

تخت

علي آباد

1

108

1

108

0

0

0

0

 

وضعیت خدمات درمانی و بهداشتی در منطقه در جدول زیر است :

 

تعداد بانك ها و موسسات مالي و اعتباري در شهرستان علي آباد در جدول زير مشخص شده است.

 

تجارت

اقتصاد نوین

پارسیان

پاسارگاد

پست بانک

توسعه صادرات

بانک سامان

بانک سپه

رفاه

علی آباد

9

0

0

0

1

0

0

2

3

 

کشاورزی

مسکن

ملت

ملی

توسعه تعاون

سینا

صنعت و معدن

کارآفرین

صادرات

علی آباد

4

3

4

6

1

1

0

0

3

 

 

 

قوامین

مالی اعتباری مهر

جمع کل

علی اباد کتول‌

1

2

3

 

 

 

 

تجهيزات ورزشي و تفريحي موجود در منطقه :  اين منطقه فاقد تجهيزات ورزشي و تفریحی مناسب مي باشد

3-  تعداد جاذبه هاي گردشگري در محدوده منطقه  :

تعداد 10 جاذبه گردشگري

  بازارهاي اصلي هدف :  محلي ، استانی

داخلي :    3208021 نفر در نوروز 88   خارجي : كمتر از 2000 نفر

فصول گردشگري منطقه  :  بهترین زمان برای بازدید از  اين منطقه در فصول گرم سال است.

نرخ اشغال تخت مراكز اقامتي69 درصد

4- مهمترين زمينه هاي سرمايه گذاري  : 

 • مجتمع گردشگري وتوريستي
 • متل و كمپيينگ
 • اکوتوريسم با جهت گيري مناطق  جنگلي
 • اکوتوريسم با جهت گيري مناطق ییلاقی
 • رستوران و چايخانه سنتي
 • نمايشگاه و فروشگاه صنايع دستي
 • تأسيسات ورزشي و تفريحي
 • گردشگري سلامت
 • ایجاد تورهای گردشگری در روستاهای منطقه
 • آلاچيق  ،  پيك نيك  و  پاركينگ

5- مطالعات در دست انجام براي منطقه :

 • مطالعات  طرح جامع گرد شگري استان گلستان

6- نوع تأسيسات قابل اجرا بر اساس مطالعات :  

 • متل و كمپيينگ
 • رستوران و چايخانه سنتي
 •  نمايشگاه و فروشگاه صنايع دستي
 • تأسيسات ورزشي و تفريحي
 • آلاچيق  ،  پيك نيك  و  پاركينگ

7- برنامه زمان بندي از مرحله طراحي تا بهره برداري : 

برنامه زمان بندي ندارد

8 - برآورد ميزان سرمايه گذاري :          36.9 ميليارد ريال

9- مقدار و اعتبار مورد نياز براي زير ساخت ها :

روستای سیاه مرز کوه واقع در علی آباد دارای امکانات زیر ساختی شامل آب  ، خطوط انتقال برق و جاده آسفالته می باشد. اعتبار مورد نیاز برای راه اندازی خطوط گاز به قرار ذیل می باشد

گاز                 km3               180 میلیون تومان

تلفن

10- آمار گردشگران منطقه  :

سالانه تقریبا 240 هزار نفر از منطقه بازدید می کنند .

11- جاذبه هاي گردشگري در محدوده منطقه  :

جنگل زرين گل - جنگل محمدآباد - دهكده ييلاقي شيرنوا.- دهكده ييلاقي چينه پارچ- دهكده ييلاقي افراتخته-آبشار و جنگل کبودوال-پونه آرام-ذخیره گاه سورکش-روستای ییلاقی چینو

12- قابليت ها و فرصت هاي منطقه  :

 • پرورش دام و تولید فرآورده های لبنی و محصولات باغی و تولید صنایع دستی از پایه های درآمدی و اقتصادی اهلی این منطقه به شمار می رود.
 • دره زیبا و تماشایی جامه شوران یکی از تفرجگاه های طبیعی و از زیستگاه های حیات وحش استان می باشد.
 • گورستان قدیمی منطقه با سنگ قبر های بسیار کهن و منحصر به فرد یکی از جاذبه های تاریخی روستا می باشد .
 • مهم ترین زیستگاه حیات وحش استان گلستان در روستای ییلاقی سیاه مرز کوه قرار دارد.
 • آبشار گنجو در ارتفاعات شاهوار و حاشیه رودخانه سیاه مرز کوه از جاذبه های طبیعی منطقه در فصول مختلف سال  ، مکان مناسبی برای گشت و گذار گردشگران به شمار می رود .
 • واقع شدن در مسیر پرتردد تهران – گرگان – مشهد
 • نزدیکی به امکانات زیر ساختی ریلی- هوایی-جاده ای

13- وضعيت سرمايه گذاري فعلي در منطقه :

متقاضی سرمایه گذاری در منطقه وجود ندارد .

 

 

فاصله منطقه نمونه گردشگري روستای ییلاقی سیاه مرز کوه تا ايستگاه قطار ، فرودگاه  و بندر

 

14-جايگاه منطقه نمونه در برنامه ملي گردشگري و منطقه اي استان ، مصوبات هيأت دولت و مطالعات بالا دستي انجام شده :

 • طرح جامع گردشگری )برنامه ملی گردشگری )

 

15- وضعيت مالكيت اراضي : 

مالکیت اراضي اين ناحيه به صورت دولتي و خصوصی است.

16- برآورد ميزان سرمايه گذاري و زمينه هاي آن در آينده  :

برآورمی شودتامیزان73 میلیارد ریال در آینده پتانسیل سرمایه گذاری در منطقه وجود داشته باشد .

 17- نظـر اوليه دستگاه هاي ذير بط در مورد امكان تأمين خدمات زير بنايي ( آب ، برق ، تلفن ، گاز ، راه )  :

 

18- زمان ورود نياز براي شروع عمليات  :

زمان مورد نياز براي شروع عمليات 18 ماه تعيين مي­گردد.

19 - اثرات ويژه راه اندازي منطقه نمونه در سطوح ملي و منطقه اي  :

 • افزايش گردشگران استان و منطقه
 • ايجاد زير ساخت هاي منطقه و امكان گسترش سرمايه گذاري در منطقه
 • اشتغال زایی
 • ایجاد تورهای طبیعت گردی در منطقه
 • ایجاد جشنواره های محلی

20- ميزان اشتغال زائي مستقيم و غير مستقيم پس از راه اندازي منطقه  :

35  تا  50  نفر

 

 

 

 

 

 

 

امتيازات ويـژه :

- صدور موافقت نامه تأسيس منطقه نمونه به عهده سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگـري است.

- تأمين اعتبار مورد نياز تأسيسات خدماتي ( آب ، برق ، راه )  تا محل اجراي طرح

- تأمين وام ( تسهيلات ) پس از بيست درصد هزينه كرد ( پيشرفت فيزيكي پروژه ) توسط سرمايه گذار ، تأمين 80  درصد از برآورد كل پروژه توسط بانك ها و مؤسسـات مالي طرف قرارداد با سازمان خواهد بود.

- معافيت از عوارض تغيير كاربري

- زمين :  واگذاري اراضي واقع در خارج از حريم شهرها توسط سازمان جهاد كشاورزي با قيمت منطقه اي بوده و در حريم و محدوده شهرها توسط سازمان مسكن و شهرسازي با قيمت كارشناسي در اقساط پنج ساله با پرداخت 10 درصد قيمت كل در سال اول واگذاري مي باشد.

- صدور پروانه ساخت تأسيسات بر اساس تعرفه و عوارض واحدهاي صنعتي با لحاظ تخفيف هاي ويژه

- امكان واگذاري اراضي براي اجراي طرح پس از آماده سازي توسط سرمايه گذار به ساير اشخاص

گلستان گردی
لطفا بر روی نقشه بالا کلیک نمایید
جاذبه های گردشگری
نقشه گلستان
نقشه گلستان
سایر سایت های اداره
تابلوی اعلانات
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد